Pécsi Tudományegyetem

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék

 

 

Szövegértés és kommunikáció

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Szövegértés és kommunikáció c. kurzus minden elsős osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatónak kritériumkövetelményként, azaz kötelezően teljesítendő (lásd a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletet). Ez öt kar hallgatóit érinti: BTK, TTK, KPVK, MK karok és Hittudományi Főiskola. A kurzusok Anyanyelvi ismeretek mintatantervvel futnak a BTK-n, és AISN valamint MAGY kódot kapnak. A Szövegértés és kommunikáció mindig tavaszi félévekben kerül meghirdetésre.

 

A kurzusokat tartó oktatóink különböző tematikákat alakítottak ki. Reméljük, mindenki talál az érdeklődésének megfelelőt. Arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy válasszák a számukra legszimpatikusabb tematikát!

Az adatok utolsó frissítése: 2019.01.03.

 

 

 Oktató

 

Leírás

 

 Alberti Gábor

alberti.gabor [kukac] pte.hu

 Terem: D 544

Plakát

 

HÁT VAJON miről IS fog szólni ez a kurzus? Például arról, hogy az imént nagybetűvel írott szavak nem puszta töltelékszavak, hanem a kommunikáció bizonyos jellemzőinek nagyon is fontos jelölői. Arról is fogunk továbbá beszélni, hogy a szórend vagy a hangsúlyozás legapróbb módosítása hogyan módosíthatja  a mondat jelentését. A nyelvvel kapcsolatos előítéletek és városi legendák megbeszélésére is szakítunk majd időt, illetve nyelvi játékok kipróbálására, dalszövegek nyelvi érdekességeinek a megbeszélésére. Mivel első diplomám matematikusi, külön örömmel várom a matematikától nem idegenkedők jelentkezését.

 

 

Dóla Mónika

dola.monika [kukac] pte.hu

Terem: D 223

Plakát

 

A tanár-diák kommunikációról és a szövegértés fontosságáról az oktatásban...
sokféleképpen:

- helyzetelemzések formájában

- megbeszélések formájában

- projektfeladatok formájában

- kiselőadások formájában

 

Farkas Judit

juttasusi [kukac] gmail.com

Terem: D 546

Plakát

 

A kurzuson a szövegértés és a kommunikáció témakörét gyakorlatcentrikus módon, az oktatás szereplőinek szempontjából közelítjük meg.

 

Gúti Erika

guti.erika [kukac] pte.hu

Terem: D 540

Plakát

 
- Szövegértéshez kapcsolódó fogalmak
- Szövegtípusok
- Szövegértési műveletek
 
A kurzus erősen gyakorlatorientált.

 

Kárpáti Eszter

karpati.eszter2 [kukac] gmail.com

Terem: D 242 

Plakát

 
Köszönés, vásárlás, órai felelet; 
üzenet, hivatalos levél, zh – 
mind-mind kihívás. 
Hogy lehetőség is legyen, ehhez hívjuk segítségül a kommunikációtudomány, 
az alkalmazott nyelvészet és a diskurzusanalízis kínálta támpontokat.
A félév feladata tehát: megtanulni észrevenni a megértés körülményeit.

 

 Kleiber Judit

kleiber.judit [kukac] pte.hu

Terem: D 551

Plakát

 

Hogyan segíti a Logika tudománya a szövegek feldolgozását? Ha formalizáljuk, könnyebben megértjük? Vagy ahhoz, hogy formalizáljuk, előbb meg kell értenünk? És mi a helyzet a logikai feladványokkal? Vajon ha sokat megoldunk, jobbak leszünk szövegértésből? Felismerjük a paradoxonokat? És a helytelen következtetéseket? Ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ ezen a kurzuson.

 

Viszket Anita

viszket.anita [kukac] pte.hu

Terem: D 549

Plakát

 
(1) Beszélgetünk olyan fogalmakról, amelyekről általában tudni véljük, mit jelentenek. Mint: kommunikáció, szöveg, olvasás, szövegértés, tanulási nehézségek, diszlexia, társalgás.
 (2) Beszélgetünk a mesékről, hogy mi a szerepük a gyermekek életében, fejlesztésében, és konkrét meséket is olvasunk.
 
Beszélgetni és meséket olvasni szerető diákokat várok, és azokat is, akik szeretnek fogalmakat boncolgatni, helyzeteket elemezni. Miről árulkodik ez a kép: kezdhetjük ezzel a beszélgetésünket.

 

Nemes Gyöngyi

gyongyi0606 [kukac] freemail.hu

gyongyi0606 [kukac] gmail.com

Terem: D 545

Plakát

 
Amikor olvasunk egy szöveget, nem is gondolunk bele, milyen sok külső és belső folyamat határozza meg az adott szöveg megértését. A kurzuson többek között ezeket a külső és belső folyamatokat vizsgáljuk majd meg:
- foglalkozunk a szociokulturális háttér és az olvasás-szövegértés kapcsolatával
- megvizsgáljuk, milyen nehézségek lépnek fel a (nyelvileg) hátrányos helyzetű tanulók esetében
- lehetséges megoldásként megismerkedünk a diagnosztikus mérés és értékelés fogalmával
- valamint az olvasáshoz kapcsolható legfontosabb agyi területekről is szó lesz.

 

Demeter Gáborné

gaborne.demeter [kukac] gmail.com

Tömbösített időpontok:
02.23., 04.27., 05.11., 8:00-16:00

Terem: D 540

Plakát

 

Az információ- és a tudásszerzés biztos alapokon álló olvasási/szövegértési készségre épül. Az írott nyelv értő eljsajátítása a tudatos emberi megismerés egyik alapköve, hiszen a tanulás hajtóerejé válhat. Ellenkező esetben azonban egész életre kiható kulturális szakadékot is képezhet az egyén számára.

A kurzus keretében a következő kérdésekre kerünk választ:

Mit jelent az olvasni tudás? Hogyan függ össze az olvasástechnika és a szöveg megértése? 

Milyen módszerekkel lehet mérni, értékelni az olvasási teljesítményt, a szövegértés minőségét? Melyek azok a háttérképességek, amelyek az olvasástanulás eredményességét befolyásolják?

Milyen tünetek, hibatípusok felismerése segít a pedagógusnak az olvasási nehézség és az olvasási zavar (dyslexia) felismerésésben, illetve azok megkülönböztetésében?

Milyen fejlesztő beavatkozásokkal előzhető meg az olvasási kudarc? Milyen módszerekkel segíthetjük a dyslexiás tanulók eredményességét? 

 

 

Molnár Mária

molnar0430 [kukac] gmail.com

Tömbösített időpontok: 
02.16., 03.09., 03.23, 8:00-16:00

Terem: D 540

Plakát


A kurzus célja a tanárjelöltek felkészítése a tanórai kommunikációra. Egy újfajta tanár-diák kapcsolatra és az ehhez kapcsolódó tanári kommunikációra helyezzük a hangsúlyt.
Ugyanígy a szövegértés és -alkotás témaköre is tanári szempontból kerül bemutatásra és gyakorlásra.
 

Szente Gábor

szenteg8 [kukac] gmail.com

 

Tömbösített időpontok:
03.02., 03.30., 05.04., 8:00-16:00

Terem: D 555

 

Keddi óra terme: D 550

Plakát

 

 

A kommunikáció a nyelvtan és a média tantárgynak is része, idegennyelv-órákon szintén érdemes foglalkozni vele. Ennek kapcsán körüljárjuk film- és sorozatrészletek alkalmazási lehetőségeit. Kipróbáljuk az „aktív hallgatás” módszerét is.

Szövegértési modellek és olvasási stratégiák. Válaszkísérletek a következőkre:
– Milyen utakon közelíthetünk nem túl vonzó szövegekhez?
– Hogyan segíti a kreatív írás rejtett előfeltevések tudatosítását?
– Miféle „csalárd” taktikákat vehetünk észre érvelő szövegekben?
Kemény vagy nehéz dió némelyik állandósult szókapcsolat?
– Miért nem „beszédtöltelékek” a hát és társai? Valami mások hát! Hát még ha írók használják ezeket a szavakat...

 

Hoss Alexandra

halexa02 [kukac] gmail.com

Tömbösített időpontok:
02.23., 04.27., 05.11., 8:00-16:00

Terem: D 555

Plakát

 

Mit jelent az olvasni tudás? Hogyan függ össze az olvasástechnika és a szöveg megértése? 

Milyen módszerekkel lehet mérni, értékelni az olvasási teljesítményt, a szövegértés minőségét? Melyek azok a háttérképességek, amelyek az olvasástanulás eredményességét befolyásolják?

Milyen tünetek, hibatípusok felismerése segít a pedagógusnak az olvasási nehézség és az olvasási zavar (dyslexia) felismerésésben, illetve azok megkülönböztetésében?

Milyen fejlesztő beavatkozásokkal előzhető meg az olvasási kudarc? Milyen módszerekkel segíthetjük a dyslexiás tanulók eredményességét?

 

 

 

 

A TTK és a BTK hivatalos, dékánok közötti megállapodással órarendi sávot alakított ki az elsőévesek számára ennek a tárgynak: kedden 8:00 és 9:30 között tartjuk a szemináriumokat az Ifjúság úton, jellemzően a D épületben.

 

A kurzusokon kötelező az óralátogatás!

 

Ha BTK-s vagy TTK-s elsőéves kurzus ütközik a sávban tartott Szövegértés és kommuniációval, akkor a két kar közötti megállapodásra hivatkozva az adott intézethez/tanszékhez és az adott szak hallgatói képviselőjéhez kell fordulni. A Nyelvtudományi Tanszéknek nincsen joga arra, hogy az ütközés miatt hátrányba kerülő hallgatók érdekeit más intézetek, tanszékek ellenében képviselje. Annyit tudunk tenni, hogy azoknak a hallgatóknak, akiknek (pl. felsőbbévesként) óraütközésük lenne a kedd reggeli órával, felajánljuk a szombati tömbösített órákat (ezeknek időpontjait lásd a Neptunban). Kérjük, a kurzusfelvételnél figyeljenek a kiválasztott szeminárium időpontjára és oktatójára, és ahhoz járjanak, akinél a kurzust felvették!

 

 A kurzusok létszámhatárosak. Ha valaki a létszámhatár fölött szeretne jelentkezni, akkor az oktatóval kell felvenni személyesen vagy e-mailben a kapcsolatot, és az ő engedélyével kell a felvételt kérni a Nyelvtudományi Tanszék titkárságán: nytadmin[kukac]pte.hu.

 

 

  
rovat: