Pécsi Tudományegyetem

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék

 

 

Szövegértés és kommunikáció

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Szövegértés és kommunikáció c. kurzus minden elsős osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatónak kritériumkövetelményként, azaz kötelezően teljesítendő (lásd a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletet). Ez öt kar hallgatóit érinti: BTK, TTK, KPVK, MK karok és Hittudományi Főiskola. A kurzusok Anyanyelvi ismeretek mintatantervvel futnak a BTK-n, és AISN valamint MAGY kódot kapnak. A Szövegértés és kommunikáció mindig tavaszi félévekben kerül meghirdetésre.

 

A kurzusokat tartó oktatóink különböző tematikákat alakítottak ki. Reméljük, mindenki talál az érdeklődésének megfelelőt. Arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy válasszák a számukra legszimpatikusabb tematikát!

Az adatok utolsó frissítése: 2018.01.29.

 

 

 Oktató

 

Leírás

 

 Alberti Gábor és

Alberti Dorina

alberti.gabor [kukac] pte.hu

 Terem: D 544

Plakát

 

HÁT VAJON miről IS fog szólni ez a kurzus? Például arról, hogy az imént nagybetűvel írott szavak nem puszta töltelékszavak, hanem a kommunikáció bizonyos jellemzőinek nagyon is fontos jelölői. Arról is fogunk továbbá beszélni, hogy a szórend vagy a hangsúlyozás legapróbb módosítása hogyan módosíthatja  a mondat jelentését. A nyelvvel kapcsolatos előítéletek és városi legendák megbeszélésére is szakítunk majd időt, illetve nyelvi játékok kipróbálására, dalszövegek nyelvi érdekességeinek a megbeszélésére. Mivel első diplomám matematikusi, külön örömmel várom a matematikától nem idegenkedők jelentkezését.

Alberti Dorina óraadói részvételének köszönhetően idén három alkalmat a Google-keresés piaci sikerességet megcélzó kulcsszó-optimalizálásának problémakörére szánunk.

 

Dóla Mónika

dola.monika [kukac] pte.hu

Terem: D 555

Plakát

 

- A kommunikációról sokféleképpen

- A tantermi kommunikáció sajátosságai, helyzetelemzések

- A szöveg értelmezései, a szövegértés elméleti háttere

- Szövegek és felhasználási módjaik a közoktatásban, gyakorlatok

 

Farkas Judit

juttasusi [kukac] gmail.com

Terem: D 546

Plakát

 

A kurzuson a szövegértés és a kommunikáció témakörét gyakorlatcentrikus módon, az oktatás szereplőinek szempontjából közelítjük meg.

 

Gúti Erika

guti.erika [kukac] pte.hu

Terem: D 540

Plakát

 
- Szövegértéshez kapcsolódó fogalmak
- Szövegtípusok
- Szövegértési műveletek
 
A kurzus erősen gyakorlatorientált.

 

Kárpáti Eszter

karpati.eszter2 [kukac] gmail.com

Terem: D 242 

Plakát

 
Köszönés, vásárlás, órai felelet; 
üzenet, hivatalos levél, zh – 
mind-mind kihívás. 
Hogy lehetőség is legyen, ehhez hívjuk segítségül a kommunikációtudomány, 
az alkalmazott nyelvészet és a diskurzusanalízis kínálta támpontokat.
A félév feladata tehát: megtanulni észrevenni a megértés körülményeit.

 

 Kleiber Judit

kleiber.judit [kukac] pte.hu

Terem: D 551

Plakát

 

Hogyan segíti a Logika tudománya a szövegek feldolgozását? Ha formalizáljuk, könnyebben megértjük? Vagy ahhoz, hogy formalizáljuk, előbb meg kell értenünk? És mi a helyzet a logikai feladványokkal? Vajon ha sokat megoldunk, jobbak leszünk szövegértésből? Felismerjük a paradoxonokat? És a helytelen következtetéseket? Ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ ezen a kurzuson.

 

Viszket Anita

viszket.anita [kukac] pte.hu

Terem: D 549

Plakát

 
(1) Beszélgetünk olyan fogalmakról, amelyekről általában tudni véljük, mit jelentenek. Mint: kommunikáció, szöveg, olvasás, szövegértés, tanulási nehézségek, diszlexia, társalgás.
 (2) Beszélgetünk a mesékről, hogy mi a szerepük a gyermekek életében, fejlesztésében, és konkrét meséket is olvasunk.
 
Beszélgetni és meséket olvasni szerető diákokat várok, és azokat is, akik szeretnek fogalmakat boncolgatni, helyzeteket elemezni. Miről árulkodik ez a kép: kezdhetjük ezzel a beszélgetésünket.

 

Nemes Gyöngyi

gyongyi0606 [kukac] freemail.hu

gyongyi0606 [kukac] gmail.com

Terem: D 545

Plakát

 
Amikor olvasunk egy szöveget, nem is gondolunk bele, milyen sok külső és belső folyamat határozza meg az adott szöveg megértését. A kurzuson többek között ezeket a külső és belső folyamatokat vizsgáljuk majd meg:
- foglalkozunk a szociokulturális háttér és az olvasás-szövegértés kapcsolatával
- megvizsgáljuk, milyen nehézségek lépnek fel a (nyelvileg) hátrányos helyzetű tanulók esetében
- lehetséges megoldásként megismerkedünk a diagnosztikus mérés és értékelés fogalmával
- valamint az olvasáshoz kapcsolható legfontosabb agyi területekről is szó lesz.

 

Kárpáti Eszter -

Dóla Mónika -

Alberti Gábor

karpati.eszter2 [kukac] gmail.com

dola.monika [kukac] pte.hu

alberti.gabor [kukac] pte.hu

Tömbösített időpontok:

02.17., 03.03. és 05.12.

Terem: D 105

Plakát

 

A kommunikációtudomány, az alkalmazott nyelvészet és a diskurzusanalízis kínálta támpontokkal a megértés körülményeinek a felfedezése.

A tantermi kommunikáció sajátosságainak vizsgálata, helyzetelemzések. Szövegek és felhasználási módjaik a közoktatásban, gyakorlatok.

Az olyan szavak, mint a hát, vajon, ugye korántsem töltelékszavak, hanem a kommunikáció bizonyos jellemzőinek nagyon is fontos jelölői. Annak a feltérképezése, hogy a szórend vagy a hangsúlyozás legapróbb módosítása milyen hatással van a mondat jelentésére.

 
 

Molnár Mária

molnar0430 [kukac] gmail.com

Tömbösített időpontok: 

03.03., 03.24. és 04.14.

Terem: D 549

Plakát


A kurzus célja a tanárjelöltek felkészítése a tanórai kommunikációra. Egy újfajta tanár-diák kapcsolatra és az ehhez kapcsolódó tanári kommunikációra helyezzük a hangsúlyt.
Ugyanígy a szövegértés és -alkotás témaköre is tanári szempontból kerül bemutatásra és gyakorlásra.
 

Szente Gábor

szenteg8 [kukac] gmail.com

Tömbösített időpontok: 

02.24., 03.10. és 05.05.

Terem: D 549

Plakát

 

 

A kommunikáció témakörei a nyelvtan mellett a média tantárgynak is részei – de idegennyelv-órákon is érdemes foglalkozni velük. Ezekhez kapcsolódóan a kurzus mintákat mutat a leendő tanároknak film- és sorozatrészletek felhasználására. Majd kipróbáljuk az „aktív hallgatás” módszerét is.

Szövegértési modellek és olvasási stratégiák megismerésén túl a következőkre keresünk válaszokat:
– Milyen utakon közelíthetünk (kevéssé vonzó) szövegekhez?
– Hogyan segíti a kreatív írás rejtett előfeltevéseink tudatosítását?
– Miféle „csalárd” taktikákkal találkozhatunk érvelő szövegekben?
– Miért lehet nehéz dió észrevenni egy állandósult szókapcsolat hibás alakját? (Kemény dió!)
– Miért nem „beszédtöltelékek” a hát és társai? Valami mások hát! Hát… mert változatos funkciókban alkalmazhatók. Hát még ha írók teszik ezt! Na, voltaképpen, hát, ezek miatt is esik szó róluk.

 

 

 

A TTK és a BTK hivatalos, dékánok közötti megállapodással órarendi sávot alakított ki az elsőévesek számára ennek a tárgynak: kedden 8:00 és 9:30 között tartjuk a szemináriumokat az Ifjúság úton, jellemzően a D épületben.

 

A kurzusokon kötelező az óralátogatás!

 

Ha BTK-s vagy TTK-s elsőéves kurzus ütközik a sávban tartott Szövegértés és kommuniációval, akkor a két kar közötti megállapodásra hivatkozva az adott intézethez/tanszékhez és az adott szak hallgatói képviselőjéhez kell fordulni. A Nyelvtudományi Tanszéknek nincsen joga arra, hogy az ütközés miatt hátrányba kerülő hallgatók érdekeit más intézetek, tanszékek ellenében képviselje. Annyit tudunk tenni, hogy azoknak a hallgatóknak, akiknek (pl. felsőbbévesként) óraütközésük lenne a kedd reggeli órával, felajánljuk a szombati tömbösített órákat (ezeknek időpontjait lásd a Neptunban). Kérjük, a kurzusfelvételnél figyeljenek a kiválasztott szeminárium időpontjára és oktatójára, és ahhoz járjanak, akinél a kurzust felvették!

 

 A kurzusok létszámhatárosak. Ha valaki a létszámhatár fölött szeretne jelentkezni, akkor az oktatóval kell felvenni személyesen vagy e-mailben a kapcsolatot, és az ő engedélyével kell a felvételt kérni a Nyelvtudományi Tanszék titkárságán: nytadmin[kukac]pte.hu.

 

 

  
rovat: