Pécsi Tudományegyetem

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék

 

 

Egyéb

KTDK 2018 ősz

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

 

Nyelvtudomány

 

(Pécs, 2018. november 30. PTE BTK Ifjúság u. 6. D 540)

 

9:00-9:05:       Megnyitó, elnöki köszöntés

 

9:05-9:35:       Karácsonyi Krisztina: Egy magyarországi oláh cigány dialektus mondattani sajátosságai generatív nyelvészeti megközelítésben

9:35-10:05:      Prohászka Zsolt: Van Marinak csak Pétertől mit ellopni – egy konstrukció határainak feltérképezése

10:05-10:35:    Karácsonyi Krisztina: A magyar főnevek szintaktikai szerkezete (különös tekintettel a reprezentációs főnevek szintaktikai szerkezetére)

 

10:35-10:50:   Kávészünet

 

10:50-11:20:    Szeteli Anna: A hát diskurzusjelölő pragmaszemantikai szerepének és prozódiai megvalósulásának vizsgálata

11:20-11:50:    Pozsonyi Lilla – Szeteli Anna: A szerint diskurzusjelölő funkcionális grammatikai keretben

11:50-12:20:    Tóth Kármen: Sprachliche Merkmale von Zeichentrickfiguren

 

12:20-13:00:    Ebédszünet

 

13:00-13:30:    Futó Bettina: Az is dimenziói

13:30-14:00:    Huszics Alíz: Szintén

 

14:00-14:20:    Tanácskozás

14:20-14:30:   Tagozati eredményhirdetés, zárszó

 

15:30:              A konferencia értékelése, oklevélátadó (PTE BTK–TTK Aula),
majd állófogadás (Pacsirta étterem)

 

A program és a programfüzet letölthető: innen és innen

rovat: 

Kárpáti Eszter habilitációja

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt Kárpáti Eszter

2018. október 24-én 12 órakor kezdődő habilitációjára.

 

 

A habilitációs előadások helye: PTE BTK, D 540, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

 

 

12:00 – 12:45     Tantermi előadás: A beszédaktus-elmélet

13:00 – 14:00    Tudományos előadás: A pragmatika mint hasznos nyelvészet  (összefoglaló: angol nyelven)

 

 

 

Habitusvizsgálók:

 

Prof. Dr. habil. Terestyéni Tamás PhD, egyetemi magántanár (MTA KK)

 Prof. Dr. habil. Síklaki István PhD, nyugalmazott egyetemi tanár (BCE TK)

 

Eljáró bizottság:

 

Elnök: Prof. Dr. Orbán Jolán CSc, egyetemi tanár (PTE BTK)

 Bizottsági tag: Prof. Dr. Alberti Gábor DSc, egyetemi tanár (PTE BTK)

 Titkár: Dr. Dóla Mónika PhD, egyetemi adjunktus (PTE BTK)

 

rovat: 

Finnugrisztika kurzusok

Kedves Hallgatóink!

 

Tájékoztatunk mindenkit arról, hogy Finnugrisztika címmel

kurzusok legközelebb a 2019-2020-2 félévben

lesznek meghirdetve tanszéki nyugdíjazások miatt.

Akinek ez a jövő félévben lenne esedékes (2018-2019-2), és

a különféle hirdetményeket követően sem vette fel

ebben a félévben (2018-2019-1), sürgősen

jelentkezzen a Nyelvtudományi Tanszéken!

 

Nyelvtudományi Tanszék Titkársága

D 222-es iroda

rovat: 

Gúti Erika habilitációja

Gúti Erika szeretettel meghív minden érdeklődőt

2017. október 5-én 12 órakor kezdődő habilitációjára.

 

 

A habilitációs előadások helye: PTE BTK, D 540, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

12:00–12:45     AZ ALULRÓL JÖVŐ NYELVPOLITIKA (Tantermi előadás)

 

12:45–13:30     A (NYELVI) STÁTUSZ MINT KÖZPONTI PROBLÉMA (Tudományos előadás)

 

13:30–13:45     LANGUAGE AND POWER (Összefoglaló angol nyelven)

 

13:45–               Kérdések, hozzászólások, vita

 

 

Bizottság:

 

elnök:

Alberti Gábor DSc, egyetemi tanár, PTE

 

bírálók:

Csernicskó István PhD, habil. egy. docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Péntek János professor emeritus, kolozsvári BBTE

 

bizottsági tag:

Oszetzky Éva  PhD, habil. egy. docens, PTE

 

titkár:

Farkas Judit PhD, egyetemi adjunktus, PTE

 

 

A meghívó itt található.

 

 

rovat: 

OTDK 2017

Ezúton is gratulálunk az OTDK-n résztvevő hallgatóinknak!

Hallgatóink mindegyike vehetett át díjat, név szerint:

Karácsonyi Krisztina az Általános és magyar nyelvészet tagozatban II. díjat (témavezető: Farkas Judit)

Szeteli AnnaDiskurzuselemzés és a társadalmi nemek nyelvészete tagozatban II. díjat (témavezető: Alberti Gábor)

Nagy Tamás a Pszicholingvisztika és kognitív nyelvészet tagozatban II. díjat (témavezető: Alberti Gábor, Wolosz Róbert)

 

Egykori diákunk, Tóth Bálint (jelenleg a PPKE hallgatója) az Általános és magyar nyelvészet tagozatban I. díjat nyert.

 

A tanszék minden oktatója gratulál a helyezetteknek és felkészítő tanáraiknak, emellett a tagozatok szervezőjének, Viszket Anitának!

rovat: 

Szakhét 2017

A magyaros szakhét programjai ezen az oldalon érhetők el: https://www.facebook.com/MagyarosSzakhet2013/?fref=ts

Ízelítő a szakheti nyelvész programokból:

Május 2. kedd: 15:00, D 223: Vadász Noémi számítógépes nyelvész előadása a Signum szervezésében. Az esemény facebook-oldala: https://www.facebook.com/events/1692182177461806/

Május 3. szerda 14:00, D 223: Utazások a mondat körül. A tanszék oktatóinak előadása

Május 4. csütörtök 10:00, D 229: Szabadulj ki a könyvtárból 2! A nyelvészeti szakkönyvtáros hallgatók szabadulós játéka nyelvi feladványokkal. 3 fős csapatok jelentkezését várjuk a nytkonyvtar@gmail.com címen

Május 4. csütörtök 12:00, D 223: Jányka. Játékos nyelvészeti vetélkedő Alberti Gáborral

 

rovat: 

Farkas Judit habilitációja

Farkas Judit szeretettel meghív minden érdeklődőt április 12-én 11 órakor kezdődő habilitációjára.

A habilitációs előadások helye: PTE BTK, D 540, Pécs, Ifjúság útja 6.

11:00 – 11:45 Egy lehetséges generatív modell középiskolások számára (Tantermi előadás)

11:45 – 12:30 A magyar főnévi kifejezések szintaktikai szerkezete (Tudományos előadás)

12:30 – 12:45 Angol nyelvű összegzés

12.45 - Kérdések, hozzászólások, vita

 

Bizottság:

Elnök:

Nikolov Marianne DSc, egyetemi tanár, PTE

Külső értékelők:

Siptár Péter DSc, egyetemi tanár, ELTE

Fóris Ágota, PhD habilitált egyetemi docens, KRE

 

Bizottsági tag:

Lendvai Endre, DSc, egyetemi tanár, Emeritus, PTE

 

Titkár:

Lugossy Réka, PhD, habilitált egyetemi docens, PTE

rovat: 

PTE-Regensburg Tandem

Szeretnél nyáron egy hetet a gyönyörű Regensburgban tölteni? Jelentkezz Tandempartnernek!

·         Mi az a tandem?

-          A német-magyar diákpárok különböző, előzetesen meghatározott országismereti témájú kutatást végeznek célnyelvi környezetben. Kiváló lehetőség arra, hogy szemináriumi dolgozathoz vagy akár a szakdolgozatodhoz szükséges adatgyűjtést végezz Németországban! Tavasszal a német diákok látogatnak Pécsre, nyáron a magyar hallgatók utaznak Regensburgba.

 

·         A tandem résztvevői

-          a Regensburgi és a Pécsi Tudományegyetem bármely szakos hallgatói (elsősorban a választott témákhoz kapcsolódó szakkal, ill. a téma iránt érdeklődők)

-     idén MA-sok (min. 1 lezárt félév) és osztatlanosok (min. 7 lezárt félév) tudnak jelentkezni

 

·         A tandem helye és ideje

-          Pécs: 2019. március

-          Regensburg: 2019. június utolsó vagy július első hete

 

·         Amit kínálunk

-         külföldi utazás (ideális nyárkezdés)

-      intenzív csoportmunka egy nemzetközi csapat tagjaként

-          nyelvgyakorlat (angol, német vagy egyéb)

-          önálló kutatás külföldön (pl. terepmunka, adatgyűjtés, könyvtármunka)

-          a tavaszi szemeszterben kurzusként teljesíthető kreditek

 

·         A pécsi tandem ütemezése

1.         A magyar és a német diákok a tandemet megelőző két hónapban e-mailben felveszik egymással a kapcsolatot, és meghatározzák, hogy a választott téma feldolgozásához milyen helyi intézményeket, szakértőket, érintett csoportokat érdemes felkeresni.

2.         A vendéglátó időpontokat egyeztet partnere számára.

3.         A tandem ideje alatt a vendéglátó diák interjúkra kíséri a vendéget, szükség esetén tolmácsol neki.

 

·         Feladatok:

1.         A tandem előkészítő szakaszában:  intenzív kapcsolattartás a német tandempartnerrel (e-mail, Facebook stb.)

2.         A tandem tényleges ideje alatt: kutatás, részvétel a közös programokban

 

 

Ha szeretnél jelentkezni, itt tedd meg minél előbb:
Dr. Dóla Mónika (Nyelvtudományi Tanszék)
Személyesen: D243-as iroda; Tel.: +36 70 318 5004; E-mail: dola.monika@pte.hu

rovat: 

Gyászhír: Elhunyt Dobó Attila

Szűcs Tibor kollégánk búcsúzik Dobó Attilától.

Dr. Dobó Attila

(Salzburg, 1955. aug. 13. – Pécs, 2016. július 19.)

 

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt…”

 

A Nyelvtudományi Tanszék munkatársai mély megrendüléssel fogadták a szeretett, kedves kolléga hirtelen halálhírét. Nekünk is, de volt és mostani diákjai számára is hihetetlen, hogy ilyen korán kellett eltávoznia. Hogy összeesése egy pillanat műve volt, és a megállíthatatlan idő halad tovább: marad a mérhetetlen hiány, s maradnak a szív emlékei.

 

Anyai szülőföldje a burgenlandi Őrvidék, közelebbről Vörösvár (Rotenturm). A vörösvári német nyelvű iskolában kezdte tanulmányait, érettségit a nagymartoni (mattersburgi)gimnáziumban tett 1973-ban. Innen vezetett az útja az egyetemi tanulmányok felé (1975–1983): a bécsi és a budapesti egyetemre (Universität Wien – ELTE BTK), ahol magyart és finnugor nyelveket tanult. Bécsi mestere Rédei Károly, az uralisztika nagy szakértője volt. Tőle kezdett el komi nyelven is tanulni.1983-ban finnugrisztikából, összehasonlító és általános nyelvészetből diplomázott és doktorált.

Magyarországra – édesapja Vajdaságból menekült rokonainak hívására – 1984-ben került. Először Budapesten, a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen tanított németet, és fordításból élt.

1985-től már a pécsi (J)PTE BTK Finnugor Szemináriumában tanított finnugrisztikát és nyelvtörténetet.

Többször járt az Urál mellett. Egy-két hónapos tanulmányutakon vett részt az uráli népek ősi földjén (1991-ben Udmurtiában és Komiföldön, 2005-ben Szibériában, 2008-ban Baskíriában). 1993/94-ben egy tanévig Komiföldön tanított is az egyetemen németet és magyart. A határon túli magyar felsőoktatásban is részt vállalt 2007 és 2013 között, ingázó oktatóként az eszéki Strossmayer Egyetem Magyar Tanszékén.

Az UEW (német nyelvű uráli etimológiai szótár) I–III. kötetéért 1993-ban megosztott akadémiai díjban részesült.

Legendásan zseniális nyelvérzéke volt. Magyar–német kétnyelvűsége mellett számos nyelven tudott: finn, komi, udmurt; baskír, török; angol, orosz, latin, olasz…

Kollégák és diákok tiszteletétől és szeretetétől övezve munkálkodott. Jelenségnek tekintett egyéniségként, szeretetteljes közvetlenséggel tanított. Rendkívül sokoldalú nyelvi-nyelvészeti műveltségét közérthető stílusban, magával ragadó lelkesedéssel tudta átadni. Egyben szerény alázattal, végtelen segítőkészséggel. Végig megőrzött osztrák–magyar identitással, európai látóhatárral, emberséggel.

Igen nehéz, kimondhatatlanul fájó ezeket a mondatokat is immár múlt időben fogalmazni. Megdöbbentő, felfoghatatlan, hogy már múlt idő – és harmadik személy. De szép emléke még így is köztünk marad, a szívünkben él tovább:

 

„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.

Mindenki tudta és hirdette: ő volt.”

 

A nyár végén, a már nélküle induló új tanév kezdetekor búcsúztatjuk: Pécsett 2016. szeptember 5-én 17 órakor a Pius templomban. Hamvait az alsóőri (unterwarti) temetőben helyezik örök nyugalomba.

 

Amikor majd újra benépesedik a tanszéki folyosó, egy üres tanári szobát mégis csend tart zárva.

 

 

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára