Pécsi Tudományegyetem

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék

 

 

Egyéb

Kurzusfelvételi problémák megoldása

A Tanszék javaslatai a kurzusfelvételi problémák megoldására.

Kérjük, akinek technikai okok miatt nem sikerül egy kurzusra bekerülnie, az kezdjen el járni a kurzusra! És persze jelezze az oktatónál és a tanszéken a problémát.

Hibák:

Előfeltétel hiba: az ETR-ől rosszul lett konvertálva a kizáró kapcsolat. Ott úgy volt értve, ha valaki x-et teljesítette, y-t nem veheti fel. A konvertálásnál ezt úgy értelmezték: ha valaki y-t fel akarja venni, előtte teljesítenie kell x-et. Ez a következő tárgyainkat érinti:

a) Morfológia szeminárium
b) Helyesírás szeminárium
c) Magyar zene hungarológiai közvetítése

Ismételhetőség-hiba: vagyis ha egyszer valaki teljesítette, nem veheti fel még egyszer.

a) Könyvtári munka
b) Tudományos írásgyakorlat
c) Szakdolgozati szemináriumok:ez utóbbinak a kezelését a TO nem vállalta, azt javasolják, gondoljuk újra a szakdolgszemek meghirdetését. Meg fogjuk tenni a jövő héten, addig is ki-ki vegye fel a kapcsolatot mielőbb azzal az oktatóval, akinél a dolgozatot írni szeretné!

 A TO azt ígéri, hogy ha febr. 9-ig nem lenne lehetséges a kurzusfelvétel ezekre a kurzusokra, akkor majd a tanszéki adminok rakhatják fel oktatói igazolások alapján az oda járó hallgatókat, vagy ha ez a fejlesztés/bővítés sem lesz meg időben, akkor a TO (a tanszék által leadott excel-listák alapján). Szóval megoldás lesz, de járni kell az órára, és a tanárnak tudnia kell arról, hogy ki jár!

 

rovat: 

Szövegértés és kommunikáció

A Szövegértés és kommunikáció c. kurzus minden elsős osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatónak kritériumkövetelményként, azaz kötelezően teljesítendő (lásd a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletet). Ez öt kar hallgatóit érinti: BTK, TTK, KPVK, MK karok és Hittudományi Főiskola. A kurzusok Anyanyelvi ismeretek mintatantervvel futnak a BTK-n, és AISN valamint MAGY kódot kapnak. A Szövegértés és kommunikáció mindig tavaszi félévekben kerül meghirdetésre.

 

A kurzusokat tartó oktatóink különböző tematikákat alakítottak ki. Reméljük, mindenki talál az érdeklődésének megfelelőt. Arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy válasszák a számukra legszimpatikusabb tematikát!

Az adatok utolsó frissítése: 2018.01.29.

 

 

 Oktató

 

Leírás

 

 Alberti Gábor és

Alberti Dorina

alberti.gabor [kukac] pte.hu

 Terem: D 544

Plakát

 

HÁT VAJON miről IS fog szólni ez a kurzus? Például arról, hogy az imént nagybetűvel írott szavak nem puszta töltelékszavak, hanem a kommunikáció bizonyos jellemzőinek nagyon is fontos jelölői. Arról is fogunk továbbá beszélni, hogy a szórend vagy a hangsúlyozás legapróbb módosítása hogyan módosíthatja  a mondat jelentését. A nyelvvel kapcsolatos előítéletek és városi legendák megbeszélésére is szakítunk majd időt, illetve nyelvi játékok kipróbálására, dalszövegek nyelvi érdekességeinek a megbeszélésére. Mivel első diplomám matematikusi, külön örömmel várom a matematikától nem idegenkedők jelentkezését.

Alberti Dorina óraadói részvételének köszönhetően idén három alkalmat a Google-keresés piaci sikerességet megcélzó kulcsszó-optimalizálásának problémakörére szánunk.

 

Dóla Mónika

dola.monika [kukac] pte.hu

Terem: D 555

Plakát

 

- A kommunikációról sokféleképpen

- A tantermi kommunikáció sajátosságai, helyzetelemzések

- A szöveg értelmezései, a szövegértés elméleti háttere

- Szövegek és felhasználási módjaik a közoktatásban, gyakorlatok

 

Farkas Judit

juttasusi [kukac] gmail.com

Terem: D 546

Plakát

 

A kurzuson a szövegértés és a kommunikáció témakörét gyakorlatcentrikus módon, az oktatás szereplőinek szempontjából közelítjük meg.

 

Gúti Erika

guti.erika [kukac] pte.hu

Terem: D 540

Plakát

 
- Szövegértéshez kapcsolódó fogalmak
- Szövegtípusok
- Szövegértési műveletek
 
A kurzus erősen gyakorlatorientált.

 

Kárpáti Eszter

karpati.eszter2 [kukac] gmail.com

Terem: D 242 

Plakát

 
Köszönés, vásárlás, órai felelet; 
üzenet, hivatalos levél, zh – 
mind-mind kihívás. 
Hogy lehetőség is legyen, ehhez hívjuk segítségül a kommunikációtudomány, 
az alkalmazott nyelvészet és a diskurzusanalízis kínálta támpontokat.
A félév feladata tehát: megtanulni észrevenni a megértés körülményeit.

 

 Kleiber Judit

kleiber.judit [kukac] pte.hu

Terem: D 551

Plakát

 

Hogyan segíti a Logika tudománya a szövegek feldolgozását? Ha formalizáljuk, könnyebben megértjük? Vagy ahhoz, hogy formalizáljuk, előbb meg kell értenünk? És mi a helyzet a logikai feladványokkal? Vajon ha sokat megoldunk, jobbak leszünk szövegértésből? Felismerjük a paradoxonokat? És a helytelen következtetéseket? Ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ ezen a kurzuson.

 

Viszket Anita

viszket.anita [kukac] pte.hu

Terem: D 549

Plakát

 
(1) Beszélgetünk olyan fogalmakról, amelyekről általában tudni véljük, mit jelentenek. Mint: kommunikáció, szöveg, olvasás, szövegértés, tanulási nehézségek, diszlexia, társalgás.
 (2) Beszélgetünk a mesékről, hogy mi a szerepük a gyermekek életében, fejlesztésében, és konkrét meséket is olvasunk.
 
Beszélgetni és meséket olvasni szerető diákokat várok, és azokat is, akik szeretnek fogalmakat boncolgatni, helyzeteket elemezni. Miről árulkodik ez a kép: kezdhetjük ezzel a beszélgetésünket.

 

Nemes Gyöngyi

gyongyi0606 [kukac] freemail.hu

gyongyi0606 [kukac] gmail.com

Terem: D 545

Plakát

 
Amikor olvasunk egy szöveget, nem is gondolunk bele, milyen sok külső és belső folyamat határozza meg az adott szöveg megértését. A kurzuson többek között ezeket a külső és belső folyamatokat vizsgáljuk majd meg:
- foglalkozunk a szociokulturális háttér és az olvasás-szövegértés kapcsolatával
- megvizsgáljuk, milyen nehézségek lépnek fel a (nyelvileg) hátrányos helyzetű tanulók esetében
- lehetséges megoldásként megismerkedünk a diagnosztikus mérés és értékelés fogalmával
- valamint az olvasáshoz kapcsolható legfontosabb agyi területekről is szó lesz.

 

Kárpáti Eszter -

Dóla Mónika -

Alberti Gábor

karpati.eszter2 [kukac] gmail.com

dola.monika [kukac] pte.hu

alberti.gabor [kukac] pte.hu

Tömbösített időpontok:

02.17., 03.03. és 05.12.

Terem: D 105

Plakát

 

A kommunikációtudomány, az alkalmazott nyelvészet és a diskurzusanalízis kínálta támpontokkal a megértés körülményeinek a felfedezése.

A tantermi kommunikáció sajátosságainak vizsgálata, helyzetelemzések. Szövegek és felhasználási módjaik a közoktatásban, gyakorlatok.

Az olyan szavak, mint a hát, vajon, ugye korántsem töltelékszavak, hanem a kommunikáció bizonyos jellemzőinek nagyon is fontos jelölői. Annak a feltérképezése, hogy a szórend vagy a hangsúlyozás legapróbb módosítása milyen hatással van a mondat jelentésére.

 
 

Molnár Mária

molnar0430 [kukac] gmail.com

Tömbösített időpontok: 

03.03., 03.24. és 04.14.

Terem: D 549

Plakát


A kurzus célja a tanárjelöltek felkészítése a tanórai kommunikációra. Egy újfajta tanár-diák kapcsolatra és az ehhez kapcsolódó tanári kommunikációra helyezzük a hangsúlyt.
Ugyanígy a szövegértés és -alkotás témaköre is tanári szempontból kerül bemutatásra és gyakorlásra.
 

Szente Gábor

szenteg8 [kukac] gmail.com

Tömbösített időpontok: 

02.24., 03.10. és 05.05.

Terem: D 549

Plakát

 

 

A kommunikáció témakörei a nyelvtan mellett a média tantárgynak is részei – de idegennyelv-órákon is érdemes foglalkozni velük. Ezekhez kapcsolódóan a kurzus mintákat mutat a leendő tanároknak film- és sorozatrészletek felhasználására. Majd kipróbáljuk az „aktív hallgatás” módszerét is.

Szövegértési modellek és olvasási stratégiák megismerésén túl a következőkre keresünk válaszokat:
– Milyen utakon közelíthetünk (kevéssé vonzó) szövegekhez?
– Hogyan segíti a kreatív írás rejtett előfeltevéseink tudatosítását?
– Miféle „csalárd” taktikákkal találkozhatunk érvelő szövegekben?
– Miért lehet nehéz dió észrevenni egy állandósult szókapcsolat hibás alakját? (Kemény dió!)
– Miért nem „beszédtöltelékek” a hát és társai? Valami mások hát! Hát… mert változatos funkciókban alkalmazhatók. Hát még ha írók teszik ezt! Na, voltaképpen, hát, ezek miatt is esik szó róluk.

 

 

 

A TTK és a BTK hivatalos, dékánok közötti megállapodással órarendi sávot alakított ki az elsőévesek számára ennek a tárgynak: kedden 8:00 és 9:30 között tartjuk a szemináriumokat az Ifjúság úton, jellemzően a D épületben.

 

A kurzusokon kötelező az óralátogatás!

 

Ha BTK-s vagy TTK-s elsőéves kurzus ütközik a sávban tartott Szövegértés és kommuniációval, akkor a két kar közötti megállapodásra hivatkozva az adott intézethez/tanszékhez és az adott szak hallgatói képviselőjéhez kell fordulni. A Nyelvtudományi Tanszéknek nincsen joga arra, hogy az ütközés miatt hátrányba kerülő hallgatók érdekeit más intézetek, tanszékek ellenében képviselje. Annyit tudunk tenni, hogy azoknak a hallgatóknak, akiknek (pl. felsőbbévesként) óraütközésük lenne a kedd reggeli órával, felajánljuk a szombati tömbösített órákat (ezeknek időpontjait lásd a Neptunban). Kérjük, a kurzusfelvételnél figyeljenek a kiválasztott szeminárium időpontjára és oktatójára, és ahhoz járjanak, akinél a kurzust felvették!

 

 A kurzusok létszámhatárosak. Ha valaki a létszámhatár fölött szeretne jelentkezni, akkor az oktatóval kell felvenni személyesen vagy e-mailben a kapcsolatot, és az ő engedélyével kell a felvételt kérni a Nyelvtudományi Tanszék titkárságán: nytadmin[kukac]pte.hu.

 

 

  
rovat: 

Előadás a beás cigány nyelvről

Expedíció az utolsó beszélőért címmel Arató Mátyás tart előadást a Signumon 2015. október 20-án 16 órától a D 555-ben.

Arató Mátyás, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Romanisztika programjában tanul, és a beás cigány nyelv nyelvjárásait kutatja. Előadásában bepillantást enged a terepmunka során átélt élményeibe is.

rovat: 

Tudományos írásgyakorlat (új kurzus!)

A Nyelvtudományi Tanszék új konzultációs szolgáltatást nyújt magyar szakosok számára, minden képzési formában és tagozaton. Meghirdettük a Tudományos írásgyakorlat című egyéni konzultációt. Szabadon választható tárgyakban vehető fel, illetve az Egyéb kurzusfelvételnél, a címre keresve.

 

A Tudományos írásgyakorlategy kéthetente egyórás személyes konzultáció egy oktatóval, akivel a dolgozatírást, esetleg tudományos szöveg olvasását és értelmezését lehet gyakorolni.

A tárgy felvételét kétszer-háromszor is ajánljuk a szakdolgozat megírása előtt. Az elkészült dolgozatok szemináriumi dolgozatnak, különösen sikeres esetben TDK-dolgozatnak, publikációnak is továbbfejleszthetők, a tanár szakosok portfóliójában meghivatkozhatók.

Nem elvárás, hogy az elsőre kiválasztott oktatónál és témából (vagy akár a Nyelvtudományi Tanszéken) készüljön a szakdolgozat. Vagyis a kurzus felvétele nem jelent elköteleződést a szakdolgozat szempontjából.

A legtöbb magyar szakos képzésben kötelező vagy kötelezően választandó Tudományos írásmű nem váltható ki ezzel a kurzussal: a Tudományos írásgyakorlat egy négyszemközti konzultációra alapozó, teljes mértékben gyakorlatorientált kiegészítése a szemináriumi formában zajló, elméleti alapozást is nyújtó Tudományos írásműnek.

Egy-egy oktató maximum öt hallgatót vállal a szakdolgozói mellett a Tudományos írásgyakorlat című kurzuson, hogy a munka valóban hatékony lehessen. A tanszékünk majdnem minden oktatója bekapcsolódott a munkába, tehát várhatóan minden érdeklődőnek jut ilyen konzultációs lehetőség.

Minden hallgatónak javasoljuk a kurzus felvételét, aki már elvégezte az első szemesztert, és még nem fejezte be a szakdolgozatát!


rovat: 

Információk a helyesírás kurzusról

Az első szemeszterre ajánlott minden BTK-s és TTK-s tanár szakosnak a Helyesírás című tárgy teljesítése.

Technikailag ez úgy történik, hogy az ETR-ben a kurzusfelvétel csak az egyik meghirdetett szemináriumra lehetséges (AISN010101 Helyesírás), a többi kurzust „lezártuk”. A teljes évfolyam erre az egy szemináriumra fog jelentkezni, és a végleges csoportokba beosztást egy tudásszint-felmérés után, központilag hajtjuk végre. 

A tudásszint felmérése teszttel történik.

·      Ennek ideje: 2015. szept. 4. 12:00 – szept. 15. 12:00.

·     Helye: online, a Coospace-ben (https://coospace.tr.pte.hu/), a kurzus színterén (Helyesírás, egész évfolyam). Bejelentkezés: az ETR-hez kapott felhasználói névvel (EHA-kóddal) és jelszóval.

·      A teszt kitöltésére használható idő: 10 perc.  A tesztet kétszer lehet kitölteni, a jobb eredményt vesszük figyelembe. A kitöltés után az értékelés és a jó válaszok megtekinthetők.

Kérjük, hogy a rendelkezésre álló időben mindenki töltse ki a szintfelmérő tesztet! Az ETR-es kurzusfelvétel után 24 órával találja meg mindenki a kurzus színterét a Coospace-ben (24 óránként frissülnek ott az adatok).

A csoportokba beosztás a teszteredmények alapján szept. 21-ig megtörténik.

A szemeszter áttekintő tematikája:

  • szept. 8. 8:00-9:30, Vargha Damján konferenciaterem: bemutatkoznak az oktatók, ismertetjük a tárgy tematikáját és a teljesítés feltételeit
  • szept. 15. 8-9:30, E323, számítógépes labor: lehetőséget biztosítunk a szintfelmérő teszt kitöltésére, illetve megválaszoljuk a felmerült kérdéseket. A terem 40 fős, a Coospace-ben előre gépidőt kell foglalni a megadott „turnusok” egyikére!
  • szept. 22 – dec. 1. 8-9:30: szept. 21-től mindenki az ETR-ben megtekintheti, hogy melyik terembe, melyik oktatóhoz osztották be. A félév során a beosztásnak megfelelően kell órára járnia. A dec. 1-i órára igyekszünk megint „évfolyam-előadást” szervezni, hogy bemutassuk az éppen most, a félév során megjelenő új helyesírást (12. kiadás)
  • dec. 8., dec. 15., dec. 22. 8-10: az óra időpontjában három alkalommal biztosítunk vizsgalehetőséget (teszt) az aláírás megszerzéséért

 

A kurzuson jelenléti ívet vezetünk, mindenki megjelenésére számítunk! Kérjük, hogy a termek helyét mindenki időben derítse ki (pl. lehet érdeklődni a portákon)!

Tájékoztatjuk továbbá a hallgatókat, hogy a két kar, BTK és TTK biztosította a Helyesírás-sávot az elsőéves hallgatóknak. Kötelesek vagyunk ebben a sávban tartani az órát, és (elvileg) senki, aki az osztatlan első évfolyamnak hirdet kurzust ezen a két karon, nem hirdethet órát ebben a sávban. Mindkét dékán aláírta az erről szóló "egyezményt". Ezért nem lesz más időpontban ilyen kurzus. A dékáni állásfoglalások a tanszékünk (Nyelvtudományi Tanszék, D-épület, 2. emelet) titkárságán megtekinthetők, valószínűleg lemásolhatók, ha szükség van rájuk az ütköző órán.

 

Másodéves hallgatóknak:

A másodévesek számára nincs védett sáv. Erre az esetre a következőkben maradtunk a kollégáimmal, akik részt vesznek a Helyesírás oktatásában:

- az érintett másodéves hallgató vegye fel a kurzust
- töltse ki a tesztet
- jelezze egy erre a célra létrehozott Coospace-fórumban, hogy milyen kurzussal (kód, cím, oktató) ütközik az óra (bejelentési határidő: a teszt határideje, azaz szept. 15. 12:00)
- utánajárunk és segítünk, hogy hogyan oldható meg a kurzusok teljesítése

Sok sikert kívánunk a félévi munkához: a kurzus oktatói: 

 

Dr. Fancsali Éva, egyetemi docens
Dr. Gúti Erika, egyetemi adjunktus
Dr. Kárpáti Eszter, egyetemi adjunktus
Dr. Székely Gábor, egyetemi docens

Dr. Viszket Anita, egyetemi adjunktus
Madarász Eszter, PhD-hallgató
Nemes Gyöngyi, PhD-hallgató
Porkoláb Ádám, PhD-hallgató


Pécs, 2015. aug. 3.

rovat: 

Információk a logika kurzusról elsősöknek

Kedves Hallgatók!

A Logika és szemiotika tárgyat a magyar szakosoknak az első szemeszterben ajánlott teljesíteni A 2015-2016-os tanévben a Logika és Szemiotika tantárgyat egy 2 órás, 2 kredites Szemiotikával (Dr. Kárpáti Eszter) kell és lehet teljesíteni.

 

Kedves Hallgatók!

 

A Logika és szemiotika tárgyat a magyar szakosoknak az első szemeszterben ajánlott teljesíteni.

ÁLTALÁBAN ennek a tárgynak a teljesítése két különböző kurzussal történik: egy heti 1 órás, 1 kredites Logikával (Dr. Kleiber Judit) és egy heti 1 órás, 1 kredites Szemiotikával (Dr. Kárpáti Eszter).

A 2015-2016-os tanévben, vagyis MOST ez másként lesz: a Logika és Szemiotika tantárgyat
egy 2 órás, 2 kredites Szemiotikával (Dr. Kárpáti Eszter) kell és lehet teljesíteni.

Logika kurzust (Dr. Kleiber Judit, heti 1 óra, 1 kredit) csakis azoknak a felsőbb éveseknek hirdettünk meg, akik korábban teljesítették a heti 1 órás, 1 kredites Szemiotikát, viszont a Logika teljesítése elmaradt náluk. Ez a Logika óra tömbösítve, három szombaton lesz megtartva.

A következő tanévtől visszaáll a régi rend, vagyis a 2016-2017-es tanévben az új elsősöknek, vagy akik az idei teljesítésről lemaradnak, újra Logikát és Szemiotikát kell felvenniük, külön-külön.

Mindenkinek sikeres félévet kívánunk: a Nyelvtudományi Tanszék oktatói

 

Pécs, 2015. aug. 3.

rovat: 

Székely Gábor előadása

A PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG 

 

 

 

klubestje, 2014. november 26-án, szerdán du. 5 órákor

 

              a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.)

 

 

 

MANYSI NYELVROKONAINK

AZ ÉSZAKI-URÁLBAN (2014)

 

Vendégünk: Székely Gábor,

 PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Finnugor Szeminárium

 

Az előadás bemutatja, hogy mi változott az ivgyeli manysi nyelvrokonaink életében a legutóbbi expedíció (2008) óta, hallható lesz néhány hangfelvétel részlete is, amelyből kiderül, még használják nyelvüket, még mindig lehet beszélt nyelvi anyagot gyűjteni tőlük.

 

Az est házigazdája Tóth Károly, aki a finn függetlenség napja alkalmából elmondja néhány gondolatát.

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 


rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára