Általános Nyelvészeti, Magyar Grammatikai és Nyelvtörténeti Szeminárium

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Szemináriumvezető: Dr. Viszket Anita

Szemináriumi tagok:

 Demonstrátor: Prohászka Zsolt

 

 

E sajátos elnevezésű és sajátos szemléletet tükröző szeminárium a szemináriumi struktúra kialakításkor jött létre Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi Nevelési Szeminárium néven, 2019 nyarán egyesült a Finnugor Szemináriummal, ezt követően lett Általános Nyelvészeti, Magyar Grammatikai és Nyelvtörténeti Szeminárium a neve.

Sajátossága az, ami a "pécsi modellt" mindig is jellemezte: a "tudósképzés" és a nevelőképzés szoros kapcsolata. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy az elméleti nyelvészek és a jövendő potenciális magyartanárai számára azonos nyelvészeti alapokat biztosítunk, mégpedig a még Szépe György professzor által megalapozott és Alberti Gábor professzor által kiteljesített módon: a modern nyelvészeti ismereteknek a tanárképzésbe való integrálásával. Ezzel egyrészt - a szakmai képzés igényességének és korszerűségének biztosításával - hozzá akarunk járulni a pedagógus szakma presztízsének növeléséhez; másrészt a majdani elméleti nyelvészeti kutatóknak is tapasztalatot és lehetőséget szeretnénk biztosítani a nyelvész szakma gyakorlati felhasználhatósága terén.

 

 

 

(Korábbi Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Szeminárium ismertetőjéből: 

A korábban önálló Finnugor Tanszék 2005-től a Nyelvtudományi Tanszék egy szemináriumaként látta el a magyar szakos hallgatókat finnugrisztikás és magyar nyelvtörténeti kurzusokkal. Anja Haaparanta finn lektor vezetésével pedig a lektorátuson is lehetett finn nyelvet tanulni. A kurzusokon a hallgatók megismerhették a szeminárium korábbi vezetőjének, Székely Gábornak a manysik körében végzett kutatásait is. A nyelvészeti terepmunka mindig is fontos részét alkotta a finnugor kutatásoknak (Reguly, Castrén, Munkácsi, Wichmann, Paasonen, Karjalainen, Lehtisalo, Kannisto, Donner), most ez a modern hang- és képrögzítő digitális technika segítségével újra fontos szerepet kapott. A kutatások menüpont alatt talál összefoglalót az ivgyeli manysiknál szerzett tapasztalatokról. (élőnyelvi terepgyakorlatok).

A szeminárium történetéről pedig itt olvashat.)