Bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Nyelvtudományi Tanszék elődje, a Nyelvészeti és Kommunikációs Intézet a Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem Tanárképző Karának az alapító tagja volt 1982-ben.

A jelenlegi Bölcsészettudományi Kar számos tagja (például az Anglisztika Intézet tanszékei, a Klasszika Filológia Tanszék a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) ebből az intézetből ered, függetlenné "cseperedve" a nyolcvanas évek végére. Így jelenleg a Nyelvtudományi Tanszék világosan körülhatárolt oktatási és kutatási profillal rendelkezik. Egy évtizeden keresztül önállóan működött egy finnugor tanszék is, amit takarékossági okokból 2005-ben beolvasztottak a Nyelvtudományi Tanszékbe. Ekkor hoztuk létre a három szemináriummal a tanszéki struktúrát, melyből kettő azóta egybeolvadt, tehát két szeminárium működik a tanszéken jelenleg: Általános Nyelvészeti, Magyar Grammatikai és Nyelvtörténeti Szeminárium és Alkalmazott Nyelvészeti és Hungarológiai Szeminárium.

A Nyelvtudományi Tanszék 2013 óta a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet része.

A kilencvenes évek elején a pécsi bölcsészeti képzés meghonosítójának tekinthető Szépe György professzor közös alapító-vezetője volt a tanszéknek és a pécsi Nyelvtudományi Doktori Programnak. (A Tanszék egy ideig Magyar Nyelvi Tanszék néven működött az "intézeti" éveket követően, majd Szépe professzor javaslatára a kilencvenes évek közepétől Nyelvtudományi Tanszékként folytatta a működését.) Az együttműködés mind a mai napig igen szoros Nikolov Marianne doktori iskolavezető professzor és Alberti Gábor tanszékvezető professzor vezette egységek között. A Nyelvtudományi Doktori iskola honlapját itt érheti el: http://nydi.btk.pte.hu/

A tanszék elsődlegesen a nappali és levelező képzésben (Bologna major, minor illetve osztatlan formában tanuló) magyar szakos hallgatók nyelvészeti képzésének ellátására hivatott; az ő létszámuk korábban, a kétezres évek elején az ezret is megközelítette. Két kisszakot is magunk működtettünk: ez az alkalmazott nyelvészeti szak, illetve a magyar mint idegen nyelv / hungarológia szak. Általános/elméleti nyelvészeti szak is létezett egy időben, számos tudományos diákköri győztest adva az egyetemnek. A szak bürokratikus okokból szűnt meg, amikor az általános és alkalmazott nyelvészeti képzés országosan szétvált. A ma érvényes nappalis képzési kínálatról tájékozódhat a Hallgatóknak menüpont alatt.

A tanszék 10-12 státuszt mondhat magáénak a kari tradíciók szerint. Valamennyien rendelkeznek már PhD-fokozattal (illetve még magasabb fokozatokkal). Bővebb információk a Munkatársak menüpont alatt.

Elsődleges feladatunknak a magyar szakos bázisnak a szokásosnál igényesebb tudományos alapképzését tekintjük, amit hatékonyan próbálunk integrálni egy kis volumenű, de nagyon igényes elitképzéssel. Grammatikai képzésüket például a Kiefer szerkesztette Strukturális magyar nyelvtan korszerű strukturalista-generatív tudományos anyagain alapuló tananyagainkra építjük; eközben a tanár szakosok számára sokféle olyan kurzust indítunk, amelyek témája a hagyományos nyelvtanoktatás megújítása.

OTDK-díjazottjaink nagy része nappali ösztöndíjasként folytathatta pályafutását, és nemcsak pécsi, de budapesti, szegedi, illetve amsterdami doktori iskolákban is.