Elhunyt Heilmann József

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

 

 

 

 Heilmann József

ny. egyetemi adjunktus

(1938–2021)

 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy egykori kedves kollégánk, Heilmann József tanár úr 82 éves korában váratlanul elhunyt.

1976-tól a Pécsi Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvi Tanszékén, majd a jogutód JPTE Tanárképző Karának Nyelvi és Kommunikációs Intézetében oktatott – rendszeresen főként nyelv- és beszédművelést, helyesírást és leíró magyar nyelvtant. Közvetlenül nyugalomba vonulása előtt a kar tanulmányi osztályának vezetője is volt, óraadóként azonban továbbra is tanított magyar szóalaktant az egyetemi képzésben.

Közreműködött a Baranya megye földrajzi nevei (I–II.) c. kiadvány (1983) anyaggyűjtésében, illetve közzétételében, s ő szerkesztette az 50 éves a Pécsi Pedagógiai Főiskola (1948–1998) c. emlékkönyvet (1998).

Bár utolsó éveit beárnyékolta egészségi állapotának megromlása, szerető családja körében biztos támaszra talált, s a kert művelésében is örömre lelt.

Egykori tanítványai és kollégái szeretettel emlékeznek – és bizonyára még sokáig emlékezni fognak – igényes beszédstílusára, ízes magyarságára, kellemes orgánumára, közvetlenségére, mosolygóan nyílt tekintetére, töretlen optimizmusára, segítőkészségére és emberi tartására.

 

Búcsúztatása 2021. február 22-én (hétfőn) 12:00 órakor kezdődik a Pécsi Köztemető kápolnájában, római katolikus szertartás szerint.

 

 

 

rovat: