Pécsi Tudományegyetem

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék

 

 

Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Szeminárium

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Szemináriumvezető: Dr. Székely Gábor

Szemináriumi tagok:

 

A korábban önálló Finnugor Tanszék 2005-től a Nyelvtudományi Tanszék egy szemináriumaként látja el a magyar szakos hallgatókat finnugrisztikás és magyar nyelvtörténeti kurzusokkal. Anja Haaparanta finn lektor vezetésével pedig a lektorátuson is lehet finn nyelvet tanulni. A kurzusokon a hallgatók megismerhetik a szeminárium vezetőjének, Székely Gábornak a manysik körében végzett kutatásait is. A nyelvészeti terepmunka mindig is fontos részét alkotta a finnugor kutatásoknak (Reguly, Castrén, Munkácsi, Wichmann, Paasonen, Karjalainen, Lehtisalo, Kannisto, Donner), most ez a modern hang- és képrögzítő digitális technika segítségével újra fontos szerepet kapott. A kutatások menüpont alatt talál összefoglalót az ivgyeli manysiknál szerzett tapasztalatokról. (élőnyelvi terepgyakorlatok).

A szeminárium történetéről pedig itt olvashat.