FRISSÜLT! - Szép magyar beszéd verseny

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2020. évi
Szép magyar beszéd versenyének

kari fordulójára

 

 

 

 

 

EREDMÉNYEK:

 

 

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének 2020. október 16-án rendezett országos döntőjén a BTK mindkét hallgatója Kazinczy-érmes lett!

 

 

Gratulálunk a versenyzőknek: Szép Gergelynek (angol--magyar szak, 5. évf.) és Koczor Boglárkának (angol--magyar szak, 3. évf.), valamint felkészítő tanáraiknak: Prof. dr. Steklács János egyetemi tanárnak és dr. habil  Gúti Erika egyetemi docensnek.

 

 

Korábbi felhívás:

 

 

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2019/2020-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

 

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenye az egyik legrégebbi, legnagyobb múltra visszatekintő anyanyelvi verseny. Kodály Zoltán felhívására már 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben is rendeztek kiejtési versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Később, 1965-ben Péchy Blanka művésznő kezdeményezésére hirdették meg a szép magyar beszéd versenyét középiskolásoknak, majd a pedagógusjelöltek először 1973-ban Pécsett vehettek részt a Kazinczy-versenyen. Ezt a hagyományt kívánjuk most folytatni karunkon.

 

A verseny célja

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.

 

Versenyfeladat

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

 

Az értékelés főbb szempontjai
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

A Szép magyar beszéd verseny kari fordulójának időpontja és helyszíne:

2020. szept. 24. (csütörtök) 16.00 óra, D/549.

 

 

Várjuk az érdeklődőket! 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 Szervezők 

 

rovat: