Helyesírás kurzus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Helyesírás c. kurzus minden elsős osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatónak kritériumkövetelményként, azaz kötelezően teljesítendő (lásd a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletet). Ez öt kar hallgatóit érinti: BTK, TTK, KPVK, MK karok és Hittudományi Főiskola. A kurzusok Anyanyelvi ismeretek mintatantervvel futnak a BTK-n, és AISN kódot kapnak. 2017 szeptemberétől a MAGY0007-es kódot is megkapják a kurzusok,  az újonnan felvettek erre jelentkezzenek. A helyesírás kurzus mindig őszi félévekben kerül meghirdetésre.

 

A TTK és a BTK hivatalos, dékánok közötti megállapodással órarendi sávot alakított ki az elsőévesek számára ennek a tárgynak: kedden 8:00 és 9:30 között tartjuk a szemináriumokat az Ifjúság úton, jellemzően a D épületben.

 

A kurzusokon kötelező az óralátogatás!

 

Ha BTK-s vagy TTK-s elsőéves kurzus ütközik a sávban tartott Helyesírással, akkor a két kar közötti megállapodásra hivatkozva az adott intézethez/tanszékhez és az adott szak hallgatói képviselőjéhez kell fordulni. A Nyelvtudományi Tanszéknek nincsen joga arra, hogy az ütközés miatt hátrányba kerülő hallgatók érdekeit más intézetek, tanszékek ellenében képviselje. Annyit tudunk tenni, hogy azoknak a hallgatóknak, akiknek (pl. felsőbbévesként) óraütközésük lenne a kedd reggeli órával, felajánljuk a szombati tömbösített órákat (ezeknek időpontjait lásd a Neptunban). Kérjük, a kurzusfelvételnél figyeljenek a kiválasztott szeminárium időpontjára!

 

A kurzusok egységes tematikája (az egyes oktatók az egyes részterületekre koncentrálhatnak, ezt a kurzusfelvétel során a résztvevők egyeztessék az oktatóval):

A tantárgy célja a helyesírásra vonatkozó ismeretek elmélyítése, rendszerezése, a helyesírás elméletének és gyakorlatának minőségi fejlesztése. A kreatív helyesírási gondolkodás, a hibafelismerés és -javítás készségének fejlesztése. A kurzus során olyan anyanyelv-pedagógiai eljárásokkal is megismerkednek a hallgatók, amelyek segítik a magyar helyesírás rendszerének a megértését, a példák és a szabályok megjegyzését, a rendszerszerűség felismerését.

A tantárgy tartalma: A magyar helyesírás történetének bemutatása. A magyar helyesírással kapcsolatos nyelvészeti viták ismertetése. A helyesírási szabályzat felépítése, használata. A magyar helyesírás alapelveinek és szabályainak tudatosítása.

 

A kurzusok létszáma a Neptunban látható. Ha valaki a létszámhatár fölött szeretne jelentkezni, akkor meg kell várni, hogy az összes szeminárium elinduljon, és utána (még a kurzusfelvételi időszakban) lesz mód pár főt jelentkeztetni: az oktatóval kell felvenni személyesen vagy emailben a kapcsolatot.

 

Az oktatók elérhetősége a nevekre kattintva megtekinthető. A nevek alatt szerepelnek az egyes kurzusok leírásai és a termek.

 

Oktatóink a 2020-2021-es tanév őszi szemeszterében:

 

 

 

Dóla Mónika
Annotáció
Terem: D 546

 

Farkas Judit
Annotáció
Terem: D 555

 

Gúti Erika
Annotáció
Terem: D 540

 

Kleiber Judit
Annotáció
Terem: D 551

 

 

 

Szabó Veronika 
Annotáció
Terem: D 223

 

Viszket Anita 
Annotáció
Terem: D 549

Molnár Mária
Annotáció
Terem: D 549
09.26., 10.10., 11.14.
8:00-16:00 között

Szente Gábor
Annotáció
Terem: D 545
10.03., 11.07., 11.28.
8:00-16:00 között

 

Utolsó frissítés az adatokban: 2020.08.10. nytadmin