KTDK 2018 ősz

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

 

Nyelvtudomány

 

(Pécs, 2018. november 30. PTE BTK Ifjúság u. 6. D 540)

 

9:00-9:05:       Megnyitó, elnöki köszöntés

 

9:05-9:35:       Karácsonyi Krisztina: Egy magyarországi oláh cigány dialektus mondattani sajátosságai generatív nyelvészeti megközelítésben

9:35-10:05:      Prohászka Zsolt: Van Marinak csak Pétertől mit ellopni – egy konstrukció határainak feltérképezése

10:05-10:35:    Karácsonyi Krisztina: A magyar főnevek szintaktikai szerkezete (különös tekintettel a reprezentációs főnevek szintaktikai szerkezetére)

 

10:35-10:50:   Kávészünet

 

10:50-11:20:    Szeteli Anna: A hát diskurzusjelölő pragmaszemantikai szerepének és prozódiai megvalósulásának vizsgálata

11:20-11:50:    Pozsonyi Lilla – Szeteli Anna: A szerint diskurzusjelölő funkcionális grammatikai keretben

11:50-12:20:    Tóth Kármen: Sprachliche Merkmale von Zeichentrickfiguren

 

12:20-13:00:    Ebédszünet

 

13:00-13:30:    Futó Bettina: Az is dimenziói

13:30-14:00:    Huszics Alíz: Szintén

 

14:00-14:20:    Tanácskozás

14:20-14:30:   Tagozati eredményhirdetés, zárszó

 

15:30:              A konferencia értékelése, oklevélátadó (PTE BTK–TTK Aula),
majd állófogadás (Pacsirta étterem)

 

A program és a programfüzet letölthető: innen és innen

rovat: