Signum szeminárium

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Signum csoport hallgatói kezdeményezésre jött létre, és az ugyanilyen című szeminárium kurzuson kívül a pécsi kapcsolatokkal rendelkező nyelvészeket is hivatott összefogni.

A Signum részletes története elolvasható itt.

2013 őszétől interdiszciplináris előadássorozat is indult meghívott előadókkal. Ennek célja az érdeklődés felkeltése, a tudománynépszerűsítés és szakmai párbeszéd, a közös elmélkedés, az érdeklődők kiváncsiságának kielégítése és a tudományos előrelépésük segítése. Az előadásokra a Signum kutatószeminárium hallgatóin kívül más szakok hallgatóit és oktatóit is szeretettel várják a szervezők.

 

Előadók a 2015/2016 tavaszi félévben

Pintér Lilla (MTA NYTI, PPKE BTK): A kisfiú csak a babát fürdeti? A kimerítő értelmezés elsajátításának kísérletes vizsgálata. Az előadás diái megtekinthetők itt, ajánlott irodalom pedig itt.

 

 

Eddigi előadóink:

 

2015/2016 őszi félév

Arató Mátyás (ELTE NYDI): Expedíció az utolsó beszélőért. Terepmunka beás cigány közösségekben

Schirm Anita (SZTE BTK) Diskurzus a diskurzusról

 

2014/2015 tavaszi félév


Székely Gábor (PTE BTK):Digitális manysi filológia (txt, yml, xsltproc, python)

Schvarcz Brigitta (Bar-Ilan University): Osztályozószavak és a -nyi toldalék

Kántor Gyöngyi (PTE BTK NYDI): Felnőtt dadogók beszédprodukcióinak műszeres elemzése és olvasásuk vizsgálata fMRI-vel.

 

2014/2015 őszi félév

Pléh Csaba (akadémikus): a Lukács Ágnessel szerkesztett Pszicholingvisztika c. könyv bemutatója. A könyvbemutatón készített képek és videó elérhetők a linkeken.

Alberti Gábor (PTE BTK): Elmés diskurzusreprezentáció

Varga Eszter (PTE ÁOK):A funkcionális képalkotás szerepe a mentális betegségek kutatásában

 

2013/2014 tavaszi félév

Schnell Zsuzsanna (PTE BTK): A nyelvelsajátítás kései szakaszának kísérleti vizsgálata: idiomaticitás és kognitív fejlődés. Az előadás diái megtekinthetők itt.

Egedi Barbara (MTA NYTI): Elméleti nyelvészet és annotált korpuszok találkozása a nyelvtörténeti kutatásokban

Dékány Éva (MTA NYTI): Az -é birtokjel szerepéről a főnévi csoportban Az előadás hand outja itt elérhető.

Varjú Zoltán (Precognox Informatikai Kft.): Mit csinál egy nyelvész egy IT cégnél?

Gyuris Beáta (MTA NYTI): A kérdések jelentésének formális modellezése és a "tűnődő" kérdések Az előadás diái megtekinthetők itt.

 

2013/2014 őszi félév

Wéber Katalin (PTE INYT): Központban az ige

Orsós Anna (PTE BTK): Hogyan született meg a beás írásbeliség?

Simon Eszter (MTA NYTI): A nyelvtechnológia alkalmazási területei. Az információkinyeréstől a történeti korpuszokig.

Komlósi László Imre (PTE BTK): Mivégre nyelvelünk? - Nyelvhasználat és társas megismerés

 

További információk kérhetők a Signum szeminárium egyik koordinátorától, Szabó Veronika tanársegédtől.

A meghívott előadók szállását és utazását a PTE BTK Hallgatói Önkormányzata támogatta. Ezúton is nagyon köszönjük!

 

A Signum csoportja a Facebook-on is elérhető!