Pécsi Tudományegyetem

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék

 

 

Szakdolgozat, záróvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakdolgozat formai követelményei: ajánlás 

Az itt szereplő formai kritériumok betartása nem kötelező, pusztán segítséget kívánunk adni a hallgatóknak. A dolgozat formai kivitelezésekor az igényes megjelenésre, a hivatkozásoknál a következetességre kell törekedni.

 

Ajánlott szakdolgozati témakörök

Témavezetőnek / konzulensnek felkérhető oktatók: az érintett tantárgyak/kurzusok oktatói

 

Tanári szakdolgozati portfólió: útmutató-javaslat

 

Záróvizsga

A BA-s záróvizsga a szakdolgozathoz kapcsolódó konzulensi és opponensi kérdések megválaszolásából, valamint egy szabadon választott nyelvészeti témakör bemutatásából áll. A témakörök megtalálhatók ebben a dokumentumban.

Az MA diszciplináris záróvizsga csak a dolgozat megvédéséből, azaz a feltett kérdések megválaszolásából áll.

Az MA tanári képzésben záróvizsgájáról és az MA tanári képzésről a kari honlapon lehet tájékozódni.

Az osztatlan képzés kimeneti követelményei, a kar intézkedéseivel összhangban, később érhetők el.