Pécsi Tudományegyetem

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Nyelvtudományi Tanszék

 

 

Wohlmuth Kata: A reduplikált számnevek jelentéséről