Hírek

Oldalak

Kurzusfelvételi problémák megoldása

A Tanszék javaslatai a kurzusfelvételi problémák megoldására.

Kérjük, akinek technikai okok miatt nem sikerül egy kurzusra bekerülnie, az kezdjen el járni a kurzusra! És persze jelezze az oktatónál és a tanszéken a problémát.

Hibák:

rovat: Egyéb

Szövegértés és kommunikáció

A Szövegértés és kommunikáció c. kurzus minden elsős osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatónak kritériumkövetelményként, azaz kötelezően teljesítendő (lásd a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletet). Ez öt kar hallgatóit érinti: BTK, TTK, KPVK, MK karok és Hittudományi Főiskola. A kurzusok Anyanyelvi ismeretek mintatantervvel futnak a BTK-n, és AISN valamint MAGY kódot kapnak. A Szövegértés és kommunikáció mindig tavaszi félévekben kerül meghirdetésre.

 

A kurzusokat tartó oktatóink különböző tematikákat alakítottak ki. Reméljük, mindenki talál az érdeklődésének megfelelőt. Arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy válasszák a számukra legszimpatikusabb tematikát!

rovat: Egyéb

Előadás a beás cigány nyelvről

Expedíció az utolsó beszélőért címmel Arató Mátyás tart előadást a Signumon 2015. október 20-án 16 órától a D 555-ben.

Arató Mátyás, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Romanisztika programjában tanul, és a beás cigány nyelv nyelvjárásait kutatja. Előadásában bepillantást enged a terepmunka során átélt élményeibe is.

rovat: Egyéb

Tudományos írásgyakorlat (új kurzus!)

A Nyelvtudományi Tanszék új konzultációs szolgáltatást nyújt magyar szakosok számára, minden képzési formában és tagozaton. Meghirdettük a Tudományos írásgyakorlat című egyéni konzultációt. Szabadon választható tárgyakban vehető fel, illetve az Egyéb kurzusfelvételnél, a címre keresve.

 

A Tudományos írásgyakorlategy kéthetente egyórás személyes konzultáció egy oktatóval, akivel a dolgozatírást, esetleg tudományos szöveg olvasását és értelmezését lehet gyakorolni.

rovat: Egyéb

Információk a helyesírás kurzusról

Az első szemeszterre ajánlott minden BTK-s és TTK-s tanár szakosnak a Helyesírás című tárgy teljesítése.

Technikailag ez úgy történik, hogy az ETR-ben a kurzusfelvétel csak az egyik meghirdetett szemináriumra lehetséges (AISN010101 Helyesírás), a többi kurzust „lezártuk”. A teljes évfolyam erre az egy szemináriumra fog jelentkezni, és a végleges csoportokba beosztást egy tudásszint-felmérés után, központilag hajtjuk végre. 

A tudásszint felmérése teszttel történik.

rovat: Egyéb

Információk a logika kurzusról elsősöknek

Kedves Hallgatók!

A Logika és szemiotika tárgyat a magyar szakosoknak az első szemeszterben ajánlott teljesíteni A 2015-2016-os tanévben a Logika és Szemiotika tantárgyat egy 2 órás, 2 kredites Szemiotikával (Dr. Kárpáti Eszter) kell és lehet teljesíteni.

 

Kedves Hallgatók!

 

A Logika és szemiotika tárgyat a magyar szakosoknak az első szemeszterben ajánlott teljesíteni.

ÁLTALÁBAN ennek a tárgynak a teljesítése két különböző kurzussal történik: egy heti 1 órás, 1 kredites Logikával (Dr. Kleiber Judit) és egy heti 1 órás, 1 kredites Szemiotikával (Dr. Kárpáti Eszter).

rovat: Egyéb

Székely Gábor előadása

A PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG 

 

 

 

klubestje, 2014. november 26-án, szerdán du. 5 órákor

 

              a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.)

 

 

 

MANYSI NYELVROKONAINK

AZ ÉSZAKI-URÁLBAN (2014)

rovat: Egyéb

Kommunikáció az egyetemen hallgatói konferencia

November 15-én lezajlott a "Kommunikáció az egyetemen" konferencia.

A konferenciát az azonos nevű kurzus teljesítéseként a hallgatók szervezték Viszket Anita tanárnő és Wohlmuth Kata PhD-hallgató közreműködésével.

rovat: Egyéb

Oldalak