Egyéb

Szép magyar beszéd verseny - 2021

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2021. évi
Szép magyar beszéd versenyének

kari fordulójára

 

 

 

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2020/2021-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

 

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenye az egyik legrégebbi, legnagyobb múltra visszatekintő anyanyelvi verseny. Kodály Zoltán felhívására már 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben is rendeztek kiejtési versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Később, 1965-ben Péchy Blanka művésznő kezdeményezésére hirdették meg a szép magyar beszéd versenyét középiskolásoknak, majd a pedagógusjelöltek először 1973-ban Pécsett vehettek részt a Kazinczy-versenyen. Ezt a hagyományt kívánjuk most folytatni karunkon.

 

A verseny célja

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.

 

Versenyfeladat

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

 

Az értékelés főbb szempontjai

a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

A verseny időpontja és helyszíne: 2021. április 29. (csütörtök) 14.00 óra, Microsoft Teams.

Kérjük,jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy az országos döntőn csak azok a versenyzők indulhatnak, akik még nem nyerték el a Kazinczy-érmet.Kérjük, hogy választott szövegüket – a forrás pontos megjelölésével –   

e-mailben küldjék el a helyi szervezőknek legkésőbb a versenyt megelőző napon. Az országos döntő időpontja 2021. május 14. (péntek) Esztergom. A verseny online módon kerül megrendezésre.

 

A helyi fordulóra a jelentkezéseket a következő e-mail címre várjuk 2021. április 23. (péntek) 10.00 óráig:  szepbeszed.btk[kukac]gmail.com.

 

                                                                                                                                                 

 

 Szervezők 

 

 

rovat: 

Elhunyt Heilmann József

 

 

 

 

 

 Heilmann József

ny. egyetemi adjunktus

(1938–2021)

 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy egykori kedves kollégánk, Heilmann József tanár úr 82 éves korában váratlanul elhunyt.

1976-tól a Pécsi Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvi Tanszékén, majd a jogutód JPTE Tanárképző Karának Nyelvi és Kommunikációs Intézetében oktatott – rendszeresen főként nyelv- és beszédművelést, helyesírást és leíró magyar nyelvtant. Közvetlenül nyugalomba vonulása előtt a kar tanulmányi osztályának vezetője is volt, óraadóként azonban továbbra is tanított magyar szóalaktant az egyetemi képzésben.

Közreműködött a Baranya megye földrajzi nevei (I–II.) c. kiadvány (1983) anyaggyűjtésében, illetve közzétételében, s ő szerkesztette az 50 éves a Pécsi Pedagógiai Főiskola (1948–1998) c. emlékkönyvet (1998).

Bár utolsó éveit beárnyékolta egészségi állapotának megromlása, szerető családja körében biztos támaszra talált, s a kert művelésében is örömre lelt.

Egykori tanítványai és kollégái szeretettel emlékeznek – és bizonyára még sokáig emlékezni fognak – igényes beszédstílusára, ízes magyarságára, kellemes orgánumára, közvetlenségére, mosolygóan nyílt tekintetére, töretlen optimizmusára, segítőkészségére és emberi tartására.

 

Búcsúztatása 2021. február 22-én (hétfőn) 12:00 órakor kezdődik a Pécsi Köztemető kápolnájában, római katolikus szertartás szerint.

 

 

 

rovat: 

FRISSÜLT! - Szép magyar beszéd verseny

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2020. évi
Szép magyar beszéd versenyének

kari fordulójára

 

 

 

 

 

EREDMÉNYEK:

 

 

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének 2020. október 16-án rendezett országos döntőjén a BTK mindkét hallgatója Kazinczy-érmes lett!

 

 

Gratulálunk a versenyzőknek: Szép Gergelynek (angol--magyar szak, 5. évf.) és Koczor Boglárkának (angol--magyar szak, 3. évf.), valamint felkészítő tanáraiknak: Prof. dr. Steklács János egyetemi tanárnak és dr. habil  Gúti Erika egyetemi docensnek.

 

 

Korábbi felhívás:

 

 

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2019/2020-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

 

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenye az egyik legrégebbi, legnagyobb múltra visszatekintő anyanyelvi verseny. Kodály Zoltán felhívására már 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben is rendeztek kiejtési versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Később, 1965-ben Péchy Blanka művésznő kezdeményezésére hirdették meg a szép magyar beszéd versenyét középiskolásoknak, majd a pedagógusjelöltek először 1973-ban Pécsett vehettek részt a Kazinczy-versenyen. Ezt a hagyományt kívánjuk most folytatni karunkon.

 

A verseny célja

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.

 

Versenyfeladat

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

 

Az értékelés főbb szempontjai
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

A Szép magyar beszéd verseny kari fordulójának időpontja és helyszíne:

2020. szept. 24. (csütörtök) 16.00 óra, D/549.

 

 

Várjuk az érdeklődőket! 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 Szervezők 

 

rovat: 

Elhunyt dr. Kassai Ilona

 

 

 

 

Dr. Kassai Ilona

ny. egyetemi tanár

(1945–2020)

 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy nyugalmazott kollégánk, dr. Kassai Ilona nyelvész, a nyelvtudományok doktora türelemmel viselt hosszú szenvedés után 2020. február 18-án elhunyt.

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének hajdani munkatársa, a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszékének és Francia Tanszékének egykori oktatója, a Nyelvtudományi Doktori Iskola volt vezetője – kezdetben óraadóként – már 1982-től kötődött a JPTE Tanárképző Karának Nyelvi és Kommunikációs Intézetéhez. Idővel állandósult pécsi munkássága az ezredforduló körüli évtizedekben teljesedett ki. 2013-ban hirtelen jött súlyos betegsége miatt tartós gyógykezelésre kényszerült visszavonulni.

Elhalasztott búcsúztatója 2020. június 18-án (csütörtökön) 11:15-kor lesz a budapesti Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában.

Emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük.

 

Munkatársai és tanítványai

 

 

 

 

 

rovat: 

Elhunyt dr. Székely Gábor

Elhunyt Székely Gábor, szeretett kollégánk

 

 

 

Dr. Székely Gábor

habilitált egyetemi docens

(Földes, 1954. március 1. – Tab, 2019. március 23.)

 

 

„El Pécselyre, … […] Józsáék – boldog család. [...] A vő, Gábor, velünk jön. Finnugor nyelvész, a vogul mondatszerkesztés a külön szakja, lelkessé teszi. Hátha még eljuthatna a lapp földre! Van rá reménye.”

(Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1977. július 26.)

 

 

A Nyelvtudományi Tanszék munkatársai mély megrendüléssel értesültek 65 éves kedves, jó kollégájuk hirtelen jött halálhíréről. Eddig lehetett még reménykedni, de végül gyorsabbnak bizonyult az alattomos betegség. Szenvedésének utolsó napjait, óráit, perceit csak az tölthette el enyhüléssel, megkönnyebbüléssel, hogy három leánya otthonos körében, szerető kezük érzésével búcsúzhatott az élettől. Számunkra megdöbbentő még az is, hogy távozásával Székely Gábor tanár úr ilyen hamar követte Dobó Attilát. Fájó ürességből fakad az emlékezés.

 

     Székely Gábor 1954. március 1-jén született Földesen (Hajdú-Bihar megyében). A szarvasi gimnázium után egyetemi tanulmányait magyar–történelem szakos tanár, valamint finnugor nyelvész szakon végezte (JATE, 1978). A nyelvtudományok területén 1981-ben egyetemi bölcsészdoktori címet (ELTE), majd 2003-ban PhD-fokozatot szerzett (PTE), 2011-ben habilitált (DE).

     40 éve tanított: 1978-tól középiskolai tanárként, 1989-től egyetemi oktatóként. 1978-tól a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumban, 1984-től a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban, ahonnan óraadóként már bekapcsolódott a JPTE Nyelvi és Kommunikációs Intézetének magyar és finnugor nyelvészeti tantárgyainak oktatásába.

     1986 és 1989 között az MTA Nyelvtudományi Intézetének ösztöndíjasa volt: osztják mondattani kutatásokat végzett Hajdú Péter professzor témavezetésével.

     1989-től a JPTE Tanárképző Kar Nyelvi és Kommunikációs Intézete Uralisztikai Szemináriumában, majd Finnugor Tanszékén egyetemi adjunktus, 1998-tól megbízott tanszékvezető volt. 2011-től a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszéke Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Szemináriumának egyetemi docense, szemináriumvezető lett.

     Kutatási területe alapvetően a finnugrisztika (tágabb körben az uralisztika), illetve a magyar nyelvtörténet. Folyamatos tudományos közéleti tevékenysége nem merült ki az érintett fórumok tagságában (az MTA köztestületében, az MTA PAB Nyelvtudományi Munkabizottságában, a Magyar Nyelvtudományi Társaságban, a Reguly Társaságban, a Pécsi Magyar–Finn Társaságban stb.), hanem aktívan részt is vett a rendezvényeken: például a nemzetközi finnugor kongresszusokon, a szombathelyi uralisztikai konferenciákon, az MTA Nyelvtudományi Intézetének műhelyszemináriumain (a Budapesti Uráli Műhelyben), a MANYE magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszusain. 1994-ben több hónapos általános nyelvészeti ösztöndíjjal tanulmányozta a Seminario Linguistico generatív nyelvészeti irányzatait a velencei egyetemen, 2001-ben bekapcsolódott az Onomastica Uralica debreceni egyetemi műhelykutatásába, amelynek keretében az obi-ugor névtani kutatások történetét írva a bibliográfia összeállítását is végezte. PhD-értekezésének könyvváltozata Agreement in North-Siberian Languages címmel jelent meg. 2005-től 2014-ig öt nyelvészeti expedíciót vezetett az Északi-Urálba a Londoni Egyetem Keleti és Ázsiai Kutatások Központja (University of London, SOAS) terepgyakorlat-projektjének, illetve egy angol alapítvány (HRELP / Endangered Language Fund, New Haven) támogatásával.

     Közülük a legjelentősebb a szűkebb kutatási területének számító digitális manysi filológia (terepmunka modern hang- és képrögzítő digitális technika segítségével). Ennek keretében – a mostoha közlekedési körülmények miatt embert próbáló és rendkívül jelentős kutatási újdonságokkal szolgáló uráli expedíciók (2008, 2014) nyomán – a veszélyeztetett helyzetben lévő ivgyeli manysik nyelvét, annak változásait dokumentálta. Személyében ilyen alapos kutatás igényével a XIX. század óta először járt magyar legközelebbi nyelvrokonainknál.

     Kutatásaihoz kiválóan mozgósítani tudta – természetesen a rokon finnugor nyelveken túl – angol, német, olasz és orosz nyelvtudását, amely nemzetközi publikációiban is tükröződik. Érdekességekben, személyes élményekben is gazdag uráli terepgyakorlatairól többször tartott ismeretterjesztő, tudományos-népszerűsítő előadásokat is.

     Az egyetemen oktatott tantárgyai igen nagy sokszínűségről tanúskodnak: a finnugor összehasonlító nyelvészet, a finnugor és magyar nyelvtörténet, a finnugor művelődéstörténet, a kéziratos magyar nyelvemlékek, a nyelvtipológia kurzusai mellett természetesen szűkebb kutatási területét is érintik a manysi mint kisebb finnugor nyelv és a nyelvészeti terepmunka kurzusaival. Kiemelkedő oktatómunkája mögött kiterjedt szakirodalmi olvasottság, sok nyelvre kiterjedő érdeklődés, a filológiai pontosság mindenkori igénye állt hiteles szakmai háttérként. Az említett expedíciókból adódó, de általában is a terepgyakorlatos tapasztalataiból következő gyakorlatias szemléletének köszönhetően hallgatói valóban hiteles, életközelibb tudáshoz juthattak a tankönyvekben szereplő ismeretanyag meghaladásával.

     A hallgatókkal szemben mindenkor fáradhatatlanul segítőkész volt, kitűnő pedagógiai érzékkel élt az egyéni tehetséggondozás lehetőségeivel. Empátiájára, nyitottságára, egyénített tutori segítségére a tanulmányokban igazán elmélyedni kívánó hallgatóink mindig is bízvást számíthattak. Számos eredményes szakdolgozat témavezetője volt. A tanárjelöltekre külön figyelmet fordított, s töretlenül lelkes tanáregyéniségként oktatói magatartásával folyamatosan példát mutatott. Ekként különleges megbecsültségnek, közszeretetnek örvendhetett magyar szakos hallgatóink körében; élvezetes, közvetlen hangú, humortól is eleven előadói stílusán, szemléletes ismeretközvetítésén túl ezt közismerten hallgatóbaráti magatartásával is kiérdemelte. A diákság szavazatai szerint karunk többszörös „legnépszerűbb oktatója” lett. Példamutató oktató-nevelő és tudományos munkássága valóban méltónak bizonyul minden kollegiális és tanítványi elismerésre.

     Az oktatásban töltött 40 évével éppen nyugállományba vonult. Ebből az alkalomból köszöntöttük 2018. november 27-én, amikor megnyilatkozása szerint még mindig voltak szakmai tervei. Annak ellenére, hogy a türelmesen viselt szenvedéssel járó betegség akkor már láthatóan előrehaladott stádiumba került. Most különösen fájdalmas tudomásul venni, hogy ez volt az a tanszéki jelenléte, amikor a kollégák és a diákok együtt utoljára találkozhattak és beszélgethettek vele.

     Ifjúkorának nagy álma végül valóra vált tehát. Ám nemcsak a messzi nyelvrokonokhoz jutott el, akik azonnal szívükbe is fogadták, hanem – ami még ennél is több – közel tudott kerülni mindenkinek a szívéhez, akivel életútja során valaha is igazán személyesen találkozott. Most pedig immár átöleli „a Szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.” Emlékét mi is szívünkben őrizzük: a sudár termet és a csillogó szemmel mosolygós arc fiatalsága, az emberi tartás méltósága, barátságos és lendületes lényének kisugárzása bizonyára nem halványul majd, megmarad előttünk.

 

Búcsúztatása 2019. április 12-én (pénteken) 15:00 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában, evangélikus szertartás szerint.

 

(Szűcs Tibor)

 

 

Székely Gábor az Északi-Urálban (Nyitott Egyetem):

https://www.youtube.com/watch?v=Ivp1T5nk-_Y&t=1262s

 

rovat: 

Találkozások 4.

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. konferencia

 

PTE BTK

Pécs, 2019. június 17-18.

Immár negyedik alkalommal rendezzük meg konferenciánkat, amelynek alcíme: Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben.

Javasolt témák

 

 

A konferencia programja itt megtekinthető.

A konferencia absztraktkötete innen letölthető.

 

 Hasznos információk innen letölthetők.

A konferencia-előadások letölthető anyagai elérhetőek itt.

A konferencia kötete elérhető innen (a konferencia után).

 

 

 

Kérdés esetén a következő e-mail címen vagyunk elérhetők:

talalkozasok1 [kukac] gmail.com

 

Fontos határidők:

  • 2019. május 31.: a nem akkreditált pedagógus továbbképzésről igazoláshoz adatok beküldése
  • 2019. június 3.: résztvevőknek, parkolási engedélyhez adatok elküldése
  • 2019. június 10.: előadóknak legvégső befizetési határidő, személyes befizetés nem lehetséges a konferencián!
  • 2019. június 17-18.: a konferencia, a részvételi igazolások személyes átadása

 

A konferencia szervezői: Viszket Anita, Dóla MónikaFarkas Judit, Gúti Erika, Hoss Alexandra, Kleiber Judit és Kárpáti Eszter.

A konferencia szervezésének segítő csapata: Szűcs Tibor, Szabó Veronika, Egyed Karolina, Szeteli Anna, Demeter Gáborné, Futó Bettina, Huszics Aliz, Karácsonyi Krisztina, Nemes Gyöngyi, Pozsonyi Lilla, Prohászka Zsolt, Szente Gábor.

rovat: 

KTDK 2018 ősz

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

 

Nyelvtudomány

 

(Pécs, 2018. november 30. PTE BTK Ifjúság u. 6. D 540)

 

9:00-9:05:       Megnyitó, elnöki köszöntés

 

9:05-9:35:       Karácsonyi Krisztina: Egy magyarországi oláh cigány dialektus mondattani sajátosságai generatív nyelvészeti megközelítésben

9:35-10:05:      Prohászka Zsolt: Van Marinak csak Pétertől mit ellopni – egy konstrukció határainak feltérképezése

10:05-10:35:    Karácsonyi Krisztina: A magyar főnevek szintaktikai szerkezete (különös tekintettel a reprezentációs főnevek szintaktikai szerkezetére)

 

10:35-10:50:   Kávészünet

 

10:50-11:20:    Szeteli Anna: A hát diskurzusjelölő pragmaszemantikai szerepének és prozódiai megvalósulásának vizsgálata

11:20-11:50:    Pozsonyi Lilla – Szeteli Anna: A szerint diskurzusjelölő funkcionális grammatikai keretben

11:50-12:20:    Tóth Kármen: Sprachliche Merkmale von Zeichentrickfiguren

 

12:20-13:00:    Ebédszünet

 

13:00-13:30:    Futó Bettina: Az is dimenziói

13:30-14:00:    Huszics Alíz: Szintén

 

14:00-14:20:    Tanácskozás

14:20-14:30:   Tagozati eredményhirdetés, zárszó

 

15:30:              A konferencia értékelése, oklevélátadó (PTE BTK–TTK Aula),
majd állófogadás (Pacsirta étterem)

 

A program és a programfüzet letölthető: innen és innen

rovat: 

Kárpáti Eszter habilitációja

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt Kárpáti Eszter

2018. október 24-én 12 órakor kezdődő habilitációjára.

 

 

A habilitációs előadások helye: PTE BTK, D 540, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

 

 

12:00 – 12:45     Tantermi előadás: A beszédaktus-elmélet

13:00 – 14:00    Tudományos előadás: A pragmatika mint hasznos nyelvészet  (összefoglaló: angol nyelven)

 

 

 

Habitusvizsgálók:

 

Prof. Dr. habil. Terestyéni Tamás PhD, egyetemi magántanár (MTA KK)

 Prof. Dr. habil. Síklaki István PhD, nyugalmazott egyetemi tanár (BCE TK)

 

Eljáró bizottság:

 

Elnök: Prof. Dr. Orbán Jolán CSc, egyetemi tanár (PTE BTK)

 Bizottsági tag: Prof. Dr. Alberti Gábor DSc, egyetemi tanár (PTE BTK)

 Titkár: Dr. Dóla Mónika PhD, egyetemi adjunktus (PTE BTK)

 

rovat: 

Finnugrisztika kurzusok

Kedves Hallgatóink!

 

Tájékoztatunk mindenkit arról, hogy Finnugrisztika címmel

kurzusok legközelebb a 2019-2020-2 félévben

lesznek meghirdetve tanszéki nyugdíjazások miatt.

Akinek ez a jövő félévben lenne esedékes (2018-2019-2), és

a különféle hirdetményeket követően sem vette fel

ebben a félévben (2018-2019-1), sürgősen

jelentkezzen a Nyelvtudományi Tanszéken!

 

Nyelvtudományi Tanszék Titkársága

D 222-es iroda

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára